Till huvudinnehåll

Fastighetsägare/Hyresvärd

Som fastighetsägare har du ansvar för att sortera det avfall som uppkommer i din fastighet.

Är du ägare till villa så har ditt 80, 190 eller 370 liters avfallskärl bytts ut till ett 240 liters tvådelat kärl som tar emot matavfall och restavfall separat från varandra. Med det nya kärlet fick du ett startpaket med matavfallspåsar, påshållare,  en slaskskrapa samt information. 

Är du ägare till en fastighet med lägenheter, kontors- och affärslokaler eller en byggnad för industri har du fått ett eller flera bruna kärl för matavfall i ditt abonnemang. Det bruna kärlet till matavfall kompletterar ditt gröna restavfallskärl som du redan har idag.

Som hyresvärd eller fastighetsägare är du ansvarig för att se till att dina hyresgäster får den information de behöver för att komma igång med utsortering av matavfallet samt se till att tillhandahålla dem med matavfallspåsar och påshållare.

I startpaketen som kom med de nya matavfallskärlen fick ni matavfallspåsar för ungefär ett års förbrukning, efter det är ni ansvarig för att förse era hyresgäster med fler påsar.

Tips! Så här kan utdelning av påsar ske fortsättningsvis. 

  • Förvara matavfallspåsarna på lämplig plats, tillexempel i avfallsrum eller annat rum som alla har tillgång till. Här får man själv hämta ny påse när de är slut.

Uppdaterad den 31 maj 2022