Till huvudinnehåll

Företag på ÅVC

Kundmottagning Lycksele ÅVCo

FÖRBEREDELSE
Innan besöket: ta fram blankett, fyll i så mycket som möjligt. Framför allt standarduppgifter och eventuell märkning.

Om du ska leverera farligt avfall.
Ta fram eventuella säkerhetsdatablad och intyg från naturvårdsverket.

Blankett, intyg/debiteringsunderlag, ska alltid fyllas i.

Obligatoriska uppgifter är

  • företagsnamn
  • faktureringsadress
  • fakturareferens
  • organisationsnummer
  • telefonnummer
  • underskrift
  • namnförtydligande
  • intransporterat material
  • eventuell märkning av gods

Farligt avfall ska redovisas separat och för att undvika extra kostnader ska säkerhetsdatablad över innehållet bifogas.

Blankett, intyg/debiteringsunderlag, för både grovavfall samt farligt avfall finns i block till höger. De kommer även att finnas för ifyllnad vid kundmottagningen.
Bäst är dock att fylla i det man kan innan besöket på ÅVC. 
Eventuellt säkerhetsdatablad och intyg från naturvårdsverket måste man ha med vid intransport.

ANMÄLAN VID ANKOMST
Samtliga företag/verksamheter och förare av företagsbilar/-släpvagnar ska anmäla sig vid kund-mottagningen direkt vid ankomst

Personalen gör en okulär besiktning av inkommande avfall och kontrollerar att blanketten är korrekt ifylld.

Om man kommer in med farligt avfall så ska även säkerhetsdatablad för varje fraktion följa med.

Då man som företag/verksamhet efter den 1 november 2020 ska rapportera sitt farliga avfall till naturvårdsverket så ska även denna anmälan överlämnas.

KOSTNAD

Transport till ÅVC/ramp
(ej producentansvarigt material)
704 kronor per tillfälle.

Ej redovisat farligt avfall,
säkerhetsdatablad saknas, debiteras för kemist
651 kronor i startavgift,
därefter
231 kronor
per fraktion.

Ej redovisad transport
(ej anmält sig vid ankomst)
1 408 kronor per tillfälle.  

Rena lass
till behandling via vågen debiteras
enligt prislista.  

Producentansvarigt material debiteras inte, men ska anmälas innan avlämning.

Uppdaterad den 25 augusti 2023