Till huvudinnehåll

Parkering

Letar du någonstans att parkera? I Lycksele parkerar du gratis på kommunens parkeringsplatser.

På kommunens allmänna parkeringsplatser är parkeringstiden max 24 timmar om inget annat är meddelat genom skyltning. Det är inte tillåtet att använda kommunens mark för långtidsuppställning.

Parkeringskarta

För att underlätta parkering i de centrala delarna har vi gjort en parkeringskarta som du kan ladda ner och skriva ut.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 4 april 2018