Till huvudinnehåll

Motortrafik i naturen

Vintern är en säsong där många befinner sig ute i naturen med skoter. Snöskotern gör det möjligt att ta sig ut till platser som du annars inte når så lätt men den kan också vara ett störningsmoment för andra. Det är därför viktigt att vi tar hänsyn till varandra.

Snöskoter får bara köras på väl snötäckt mark där varken marken eller växtligheten skadas. Inom vissa områden är skotertrafiken reglerad genom skoterförbud. Det gäller framför allt i fjällen. Där får du bara köra längs markerade skoterleder. Snöskoterkörning omfattas inte av allemansrätten och du har därför ingen självklar rätt att köra på annans mark. Som skoterförare bör du i första hand köra på markerade skoterleder.

Allmänna skoterleder

För allmänna skoterleder ansvarar oftast Länsstyrelsen eller kommunen. Vissa skoterleder sköts av skoterklubbar eller andra aktörer. Även på skoterleder ska man tänka på att köra varsamt. Om snötäcket är så tunt eller löst att skotern kommer i kontakt med marken räknas det som barmarkskörning, vilket inte är tillåtet. I länkarna kan du läsa mer om regelverk och annat som rör motortrafik i naturen. 

Uppdaterad den 28 februari 2020