Till huvudinnehåll

Stöd till arbete och sysselsättning

Vi arbetar med ett rehabiliterande synsätt med individuella handlingsplaner som utgår från individens intressen, möjligheter och förmåga.

Arbetsmarknadsenhetens ansvar är att samordna kommunens engagemang i arbetsmarknadsåtgärder via nära samarbete med bland annat arbetsförmedling, försäkringskassa, socialförvaltning, Lycksele samordningsförbund (LYSA), privata företag, föreningar och organisationer och därmed verka för minskad arbetslöshet och bidragsberoende bland Lycksele kommuns invånare.

Resurscentrum arbetar med att hitta meningsfulla sysselsättningar till människor som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. På Resurscentrum arbetar man med både handledning/vägledning, utredning av arbetsförmåga, arbetsträning, praktik och driften av egna praktiska verksamheter.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 7 juni 2018