Till huvudinnehåll

Att ansöka om Hemtjänst

Du ska alltid vända dig till Lycksele kommun för att söka någon form av hjälpinsats.

För att få hjälp i hemmet tar du kontakt med biståndshandläggarna inom socialtjänsten. Biståndshandläggare arbetar med handläggning av ärenden inom äldre- och handikappomsorgen.

Med biståndshandläggaren tar du upp de frågor du har och ni kommer överens om en passande tid för handläggaren att göra ett hembesök hos dig.

Vid hembesöket går biståndshandläggaren igenom dina behov av hjälpinsatser och fattar därefter beslut om vilken hjälp du är berättigad till. Känner du dig missnöjd med beslutet kan det överklagas. Mer information om hur överklagandet går till får du av biståndshandläggaren.

Ansvarig enhetschef för det område du bor på verkställer sedan de beviljade insatserna.

Biståndshandläggarna har telefontid måndag, onsdag och fredag
klockan 8.00 - 9.30.
Du når dem via Lycksele kommuns växel: 0950 - 166 00.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 23 april 2021