Till huvudinnehåll

Samrådsgrupp

Samrådsgruppen finns till för att personer som deltar i daglig verksamhet och deras närstående, godemän, arbetshandledare ansvarig tjänsteman och politiker tillsammans ska verka för utveckling och höjning av kvalitén av daglig verksamhet. Ömsesidigt informationsutbyte ska ske och samrådsgruppen ska präglas av transparens.

I samrådsgruppen får du information om verksamheten och de utmaningar som finns när det gäller ekonomi och kommande förändringsarbeten. Du får träffa tjänstepersoner från olika professioner i verksamheten och vid vissa tillfällen ansvariga politiker. De som deltar i samrådsgruppen fungerar som en länkt till andra berörda.

I samrådsgruppen diskuteras inga enskilda ärende. Möten sker på fastställda tider  och protokoll förs. Du kan läsa protokoll här på sidan genom att klicka på länkarna till höger.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 5 november 2019