Till huvudinnehåll

LSS

LSS är lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lagen ger människor med svåra funktionshinder rätt till hjälp för att kunna leva ett normalt liv.

Hjälpen är behovsprövad, vilket betyder att bara den som verkligen behöver kan få hjälp enligt LSS. Det är behovet som bestämmer vilken hjälp man har rätt till.

Det finns tio punkter med olika rättigheter enligt LSS.

1. Rådgivning och annat stöd

2. Personlig assistans

3. Ledsagarservice

4. Kontaktperson

5. Avlösarservice i hemmet

6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

8. Boende i familjehem

9. Bostad med särskild service för vuxna

10. Daglig verksamhet

Om du vill veta mer kan du ta kontakt med kommunens biståndshandläggare.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 8 maj 2023