Till huvudinnehåll

Ledsagarservice

Ledsagarservice enligt LSS (Lagen om särskilt stöd och service) är en personlig service som anpassas efter individens behov. Den finns för att underlätta för den enskilde att ha kontakt med andra, bryta isolering och kunna delta aktivt i samhällslivet.

Ledsagarservice är helt behovsrelaterat till goda levnadsförhållanden och behovsbedömningen skall utgå från detta - samt utifrån den enskildes behov och livssituation.

Insatsen kan ges både enligt LSS och SoL (Socialtjänstlagen) om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

Eftersom insatsen är biståndsbedömd så tar du kontakt med en biståndshandläggare för att göra en ansökan. Dessa når du enklast via kommunens växel på 0950 - 166 00.

Kan du själv resa med buss erbjuder länstrafiken en viss ledsagarservice - framförallt i Umeå. Mer om det kan du läsa via länken till höger.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 13 juni 2018