Till huvudinnehåll

Hjälpmedel

Arbetsterapeut och sjukgymnast kan förskriva hjälpmedel för att underlätta eller möjliggöra aktiviteter i det dagliga livet.

Det kan exempelvis vara tidshjälpmedel, rullstolar eller rollatorer, men också mycket annat. Vissa hjälpmedel lånas ut gratis, medan några har en självkostnadsavgift. Ett hjälpmedel kan ge dig möjlighet att leva ett mer självständigt liv. Det kan handla om hjälpmedel för att du själv eller med hjälp av någon annan till exempel ska kunna klä dig, förflytta dig och kunna sköta vardagslivets rutiner i hemmet.
Kontakta din arbetsterapeut eller sjukgymnast om du vill ha en bedömning.

Ett hjälpmedel som inte längre behövs ska lämnas tillbaka till kommunen. Tänk på att hjälpmedel ska vara rengjorda när de lämnas tillbaka.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 13 juni 2018