Till huvudinnehåll

Daglig verksamhet

Personer med olika funktionshinder kan delta i daglig verksamhet och tillsammans med andra människor göra olika aktiviteter, arbetsuppgifter eller träna.

Daglig verksamhet riktar sig till personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte studerar - samt omfattas av LSS personkrets enligt 1§ punkt 1 och 2.

I peronkrets 1 och 2 ingår personer med utvecklingsstörning, personer med autism/autismliknande tillstånd och personer med betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder. Hjärnskadan kan ha orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Daglig verksamhet ska erbjuda en meningsfull sysselsättning och arbete/aktivitet som ger stimulans och främjar deltagande i samhällslivet.

Daglig verksamhet består av flera grupper med olika inriktningar beroende på individens förutsättningar. Man arbetar med individuell målsättning och för ökad delaktighet i samhället.

Daglig verksamhet är biståndsbedömd. Biståndshandläggare kommer du enklast i kontakt med genom att ringa kommunens växel på 0950 - 166 00.

Om du har ett psykiskt funktionshinder är du välkommen att vara med i dagverksamhet på Röda Villan. Där kan du få hjälp med träning och sysselsättning som passar dig, eller vara där för att prata och umgås. Röda Villans verksamhet är inte biståndsbedömd. Du behöver inte anmäla dig i förväg och det är gratis att vara med i Röda Villans dagverksamhet. Kontakta gärna Röda Villan om du vill veta mer.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 13 juni 2018