Till huvudinnehåll

För dig som vill hjälpa

Om du vill är du välkommen att hjälpa till. Det är dina erfarenheter och intressen som bestämmer vem du kan hjälpa och på vilket sätt du kan hjälpa.

Känner du till barn som inte har det bra? Barnet kan ha föräldrar som använder droger. Det kan vara föräldrar som slår barnet eller föräldrar som sköter barnet på ett dåligt sätt.

Du kan hjälpa barnet genom att anmäla och tala om vad du har hört eller sett för Socialtjänstens personal på IFO. IFO betyder Individ- och familjeomsorgen.

Personalen måste undersöka hur barnet har det. Skola och sjukvård måste anmäla om de misstänker att ett barn far illa.

Familjehem
Om du och din familj vill kan ni bli ett familjehem och ta emot ett barn som har problem hemma eller en ung människa som håller på med brott eller droger. Som familjehem får ni hjälp och stöd och utbildning.
Familjehem får en liten ersättning för sitt arbete och pengar för att betala extra kostnader som till exempel mat och kläder.

Kontaktfamilj
Din familj kan bli en kontaktfamilj. Då kan din familj ge stöd till en annan familj som behöver hjälp och avlastning.

En kontaktfamilj är bra för familjer som inte har släkt och vänner som kan hjälpa till.

Kontaktperson
Du kan bli en kontaktperson. En kontaktperson har till uppgift att vara hjälp och stöd till en annan människa.
Kontaktpersonen är ett sällskap vid olika aktiviteter. Vad kontaktpersonen ska göra står i en handlingsplan.

God man eller förvaltare

Kontakta kommunens handläggare om du vill veta mer.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 15 mars 2017