Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Träffpunkten

Publik Gammplatsen

Träffpunkten med Seniorcafé och Qigong i "Huset på Skytten", Jägmästaregatan 3, finns till för alla seniorer i Lycksele kommun oavsett boendeform.

Båda verksamheterna pågår fortlöpande vår- och höstsäsong med uppehåll för jul- och sommarledighet. Allt sköts via frivilliga insatser i samarbete med olika studieförbund.

Qigong
Helgfria måndagar kl. 10.00. Enkla rörelser och övningar för både kropp och själ, som ger livskraft och energi.

Seniorcafé
Helgfria onsdagar kl. 13.00. För dig som vill umgås och fika under trevliga former. Varierande underhållning med både lokala och andra förmågor. Fikat kostar 20 kronor.

För exakta startdatum inför respektive säsong, se annonsering i det lokala Annonsbladet eller kontakta frivilligsamordnare Karin Olofsson.

Sommarfröjd
Sommarfröjd för seniorer 65+ anordnas varje år på Gammplatsen under inledningen av juni. Det är ett arrangemang som bygger på frivillighet och samarbete mellan pensionärsföreningar, studieförbund, Röda Korset, Svenska Kyrkan, Hembygdsgillet, Skogsmuséet, Lycksele Kommun m.fl.
Seniorerna derbjuds underhållning från utescenen, sånggudstjänst, fika och andra trevliga aktiviteter som varierar från år till år.
En fantastisk och välbesökt dag, där även många besökare kommer från kommunens boenden. Brukar annonseras under maj månad.

Kontakta sidansvarig: Webmaster
Fotograf: Karin Olofsson

Uppdaterad den 7 maj 2019