Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Misstanke om senior som far illa

Om du får veta eller misstänker att en äldre person far illa på något sätt bör du anmäla det till socialtjänsten. Det kan exempelvis handla om att du misstänker att någon är utsatt för våld i nära relation, har problem med missbruk eller på annat sätt inte mår bra i sin situation.

Innan du gör en anmälan kan du ta kontakt med socialtjänsten för att diskutera din oro.

Är du osäker på om du ska göra en anmälan eller inte är du välkommen att ringa oss för rådgivning.

Anonym anmälan

Det går att göra anonymt, det vill säga att du inte behöver lämna ditt namn. Tänk då på att inte presentera dig med namn när du ringer, eller att ditt namn finns med i adress eller innehåll om du mailar in din orosanmälan.

Hur kan du anmäla?

Det finns flera sätt att lämna in orosanmälan på, se alternativen nedan.

  • Du kan ringa till Kundtjänst och be att få prata med en biståndshandläggare så blir du kopplad till en handläggare som hjälper dig med rådgivning och tar emot din anmälan.
  • Du kan skicka in via mail till biståndshandläggarnas mailbox.
  • Skicka per brev till biståndshandläggningsenheten.

Skyldighet att anmäla

Personer som arbetar i verksamheter som berör vuxna, till exempel inom hälso- och sjukvården och inom socialtjänsten har anmälningsskyldighet enligt lag. 

Vad händer sen?

När du väl lämnat in en orosanmälan så har socialtjänsten 14 dagar på sig att göra en såkallad förhandsbedömning som avslutas med att socialtjänsten inleder eller inte inleder en utredning. Du som privatperson har ingen möjlighet att få återkoppling eller annan information kring vad som händer efter det att orosanmälan inkommit.

Uppdaterad den 25 maj 2021

Biståndshandläggare


Kontakt


Telefontid månd, onsd, fred

8.00 - 9.30