Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Frivilligverksamhet

Frivilligverksamheten består av "vanliga medmänniskor" som ger av sin tid, lust och gemenskap. Vissa verkar enskilt och andra via sin förening/organisation. Dessa människor tar chansen att göra något för andra och samtidigt berika sitt eget liv.

Att arbeta ideellt med andra människor ger glädje till både mottagare och givare. Insatserna blir en guldkant i tillvaron för en medmänniska och en hjälp att bryta någons ensamhet. Frivilligt arbete/väntjänst ska fungera som ett komplement till den kommunala verksamheten och dess syfte är att fungera som en plusfunktion - medmänsklighet som förgyller vardagen och ger ett mervärde.

Exempel på frivilligt arbete

  • Vara en vän - besöka någon för en pratstund/fika
  • Högläsning ur t.ex. dagstidning eller bok
  • Telefonkontakt
  • Sällskap vid kulturella aktiviteter, t.ex. kyrkobesök, teater, musikarrangemang, bio etc.
  • Underlätta praktiska ärenden i vardagen - följa till affär, läkare, frisör, bank, kyrkogården etc.
  • Leda en grupp för rörelse/gymnastik
  • Medverka i sociala aktiviteter på t.ex. ett äldreboende
  • Egna idéer - utgå från personliga intressen
  • Fixar Malte

Väntjänst kan vara såväl tillfälliga som regelbundna kontakter. Varje insats är viktig oavsett omfattning! Som frivillig påverkar du vad, hur mycket och när du vill göra något tillsammans med den enskilde eller verksamhetetn. Man kommer överens om förutsättningarna i varje enskilt fall och tar inte emot ersättning för de uppdrag man utför.

För dig som har tid över

Vill du engagera dig i väntjänsten och göra en insats? Vill du stödja och underlätta för äldre personer och dessutom känna dig behövd och uppskattad? Du får introduktion och information om väntjänsten. Du skriver även på en tystnadsförsäkran med löfte att inte yppa något som rör den enskildes situation till andra. Kvinnor och män i olika åldrar med olika yrkesbakgrund och livserfarenhet behövs i verksamheten.

För dig som vill ha besök

Önskar du besök i ditt hem för en pratstund, promenad eller annan aktivitet? Har du kanske svårt att på egen hand knyta nya kontakter? Då är väntjänsten något för dig. De som utför insatserna avger tysthetsförsäkran och är oavlönade. Det är kostnadsfritt och inget biståndsbeslut behövs.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 13 juni 2018