Till huvudinnehåll

Livsmedelsverksamhet

Innan du startar en livsmedelsverksamhet måste du göra en anmälan om registrering till Myndighetsenheten. Det gäller till exempel en restaurang, butik, catering, kafé eller gatukök. 

Din anmälan ska ha inkommit minst två veckor innan verksamheten startar. Du får starta tidigare om du har fått ett beslut om registrering.

Syftet med kravet på registrering är att vi ska känna till din verksamhet och kunna planera kontrollen.

Om du planerar att starta en livsmedelsverksamhet där du också kommer att sälja tobak och folköl ska det också anmälas.

Även dricksvattenanläggningar kan behöva registreras
Om du tar vatten från egen brunn för att tillverka mat måste även brunnen registreras.

Får du vatten från en samfällighet eller en granne, kontrollera att anläggningen är registrerad. Det ska finnas ett program för provtagning av vattnet och du kan begära att få veta resultatet av proverna.

Bekräftelse om registrering och beslut om avgift
När Myndighetsenheten har fått din anmälan blir den diarieförd och de uppgifter som du har lämnat registreras. Du får ett skriftligt beslut om att din verksamhet är registrerad och ett beslut om en avgift på 716.50 kronor. Avgiften tas ut för att handlägga din anmälan om registrering av livsmedelsanläggning.

När du startar
Som företagare är du fullt ut ansvarig för att de livsmedel som du säljer eller serverar.

När du startar verksamheten ska alla krav i lagstiftningen som gäller anläggningen och utrustningen vara uppfyllda. Du ska ha rutiner och arbetssätt så att livsmedlen blir säkra och inte vilseleder konsumenten.

Livsmedelskontroll
När vi kommer på besök får du redogöra för hur du uppfyller kraven i lagstiftningen. Du får visa hur din anläggning med dess inredning och utrustning används. Du får berätta om dina rutiner och arbetssätt och hur du kontrollerar att livsmedlen blir säkra. Dessutom ska du kunna visa att alla som hanterar mat har tillräckliga kunskaper om livsmedelssäkerhet.

Inspektören bedömer sedan om det finns förutsättningar för att tillhandahålla säker mat.

Beroende på de risker som finns i din verksamhet kommer din verksamhet få en viss klassning. Klassningen utgör grunden för den årliga avgift som du kommer att få betala för den regelbundna, planerade kontrollen.

Efter besöket får du en skriftlig rapport.

Läs mer
Livsmedelsverkets webbplats finns information om att starta ny verksamhet. Här kan man även hitta information om lagstiftning, broschyrer riktade till små livsmedelsverksamheter samt branschriktlinjer.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 30 november 2022