Till huvudinnehåll

Handledare

Välkommen till dig som är arbetsgivare och handledare, på den här sidan hittar du relevant information.

Till dig som är arbetsgivare och ska registrera din arbetsplats så klicka på Registrera abetsplats i högerkolumnen. Har du frågor så se kontaktrutan i högerkolumnen för mer information.

Längre ner så har vi sammanställt en FAQ- vanligt förekommande frågor som är relevanta för dig som arbetsgivare och handledare i uppdraget att ta emot feriepraktikanter, har du en övrig fråga så ta kontakt med feriesamordnaren.

Ferieungdomarna arbetar 6 timmar per dag måndag till fredag, med en minst 30 minuters lunchrast utöver arbetstid. Om en arbetsdag förläggs på en helgdag förkortas arbetstiden då vi inte betalar ut Ob-ersättning. På helgerna får ungdomen arbeta 4 timmar. Om de arbetar en helgdag ska även motsvarande ledighet planeras in under vardagarna. Ferieungdomarna får som tidigast börja sitt arbetspass 06.00 och som senast förläggas till 20.00.

Om en arbetsdag förläggs på en helgdag förkortas arbetstiden då vi inte betalar ut Ob-ersättning. På helgerna får ungdomen arbeta 4 timmar. Om de arbetar en helgdag ska även motsvarande ledighet planeras in under vardagarna.

Ferieungdomarnas lön betalas ut av Lycksele kommun via Arbetsmarknadsenheten. Lönen för 2024 ligger på 59 kronor i timmen exklusive semesterersättning.

Ferieungdomen är olycksfall- och ansvarsförsäkrad via Lycksele kommun under sin feriepraktik.

Som handledare till ferieungdomar bör ni ge information om arbetsplatsen, arbetsuppgifter samt risker som kan finnas på arbetsplatsen. Ni har ett ansvar att introduktionen av ferieungdomen fungerar och att de utför arbetsuppgifterna enligt instruktion.

Ferieungdomar under 18 år får inte ensam hantera pengar. Ferieungdomar som är inne på sitt 16:e år får köra motorgräsklippare på plan mark, ej i slänt. Mer information om detta kan ni läsa på www.arbetsmiljoverket.se

För att få ta emot en ferieungdom via kommunen behöver man acceptera

 • tidsperioderna som erbjuds,
 • veckoarbetstiden på 30 timmar,
 • att ingen ersättning betalas ut till handledare,
 • kraven på ansvarig handledare,
 • att ni följer aktuella arbetsmiljöregler samt
 • att urvalet av ferieungdomar sker genom matchning av feriesamordnare

Mer information finns på Arbetsmiljöverkets hemsida

Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3), föreskrifter - Arbetsmiljöverket (av.se)

där finner ni:

Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3)

Om minderårigas arbetsmiljö vägledning till föreskrifterna AFS 2012:3

Så får barn och ungdomar arbeta (ADI 666)

 

Period 1: 17 juni- 7 juli (vecka 25–27)

Period 2: 8 juli-28 juli (vecka 28–30)

Period 3: 29 juli-18 augusti (vecka 31–33)

 • Berätta om arbetsplatsen.
 • Berätta hur arbetsperioden kommer att se ut (schema, arbetsuppgifter med mera).
 • Gå igenom arbetsplatsens regler och rutiner.
 • Generella regler på jobbet: Till exempel rutiner för användandet av mobil, fotografering, sekretess, pauser och lunchrast.
 • Brand- och säkerhetsrutiner.
 • Rutiner för sjukfrånvaro, när man ska ringa och till vem.
 • Förväntningar på uppförande och beteende.
 • Gå tillsammans runt och titta på arbetsplatsen samt hälsa på kollegor.
 • Samla in anhörighetsuppgifter. Detta ska samlas in ifall man behöver komma i kontakt om ungdomen skadat sig eller blir plötsligt sjuk.

 

Ni ska försöka ta kontakt med ungdomen och kontrollera varför hen inte dykt upp. Om ni inte får svar meddela detta till feriesamordnare.

 

Ferieungdomarna ska tidsrapportera arbetet de utför hos er. Ungdomarna ska själva fylla i tidrapporten. Det är ungdomarnas ansvar att se till att den ifyllda tidrapporten kommer till ferieverksamheten efter avslutad arbetsperiod.

Det är ditt ansvar som handledare att kolla igenom tidrapporten så att allt stämmer och att du skriver under tidrapporten innan den skickas/lämnas till ferieverksamheten. Är tidrapporten inte underskriven av handledare så betalas inte lönen ut.

All frånvaro oavsett anledning ska dras av på lönen med motsvarande tid. Till exempel att ungdomarna har försovit sig, missat bussen, har tandläkartid, ledighet eller är sjuk. De får inte heller jobba in sin frånvarotid (sjukdom, ledighet eller annan anledning).

Kontakta sidansvarig: webmaster

Uppdaterad den 10 april 2024