Till huvudinnehåll

Stadsträdgården

Stadsträdgården är stadens sommarblomsplanteringar som placeras ut i centrum under säsongen.

Varje år utsmyckas staden med sommarblommor som ska dekorera centrum och ge lite extra glädje till våra medborgare och besökare under sommarsäsongen. Varje år planteras blommor och växter enligt ett nytt tema. Temat styr planteringarnas färger och utförande. Inspirationen för temat kan komma från många olika håll och varierar från år från år. Mellan åren eftersträvas variation vad gäller färgskala och uttryck.

Blomsterprakt i staden

Lycksele kommuns ambition är att både medborgare och besökare ska få glädjas åt blomsterprakten. Alla sommarblommor planteras ut strax innan midsommar då järnnätterna är över.

Pollinering

Blomsterprogrammet innehåller varje år ett antal växter som ger mat åt pollinerande insekter så som bin, humlor, fjärilar, flugor och skalbaggar. Vårlökar i perennplanteringar runt om i staden stöttar vår-pollineringen.

Bevattning

Sommarblommorna behöver både skötsel och bevattning varje år en bevattningstank fylls med vatten från Långtjärn. Det innebär att vid torra perioder under säsongen, vid exempelvis bevattningsförbud, kan urnorna ändå vattnas och skötas om. Det gäller även nya träd- och perennplanteringar.

Teman för sommarblomsplanteringarna

  • De samiska färgerna (2016)
  • Årstiderna (2017)
  • Regnbågens färger (2018)
  • Svalkande grönska (2019)
  • "Love is in the air" (2020)
  • ”ser solen sakta går upp över horisonten…” (2021)
  • "Spektrum" (2022)
  • "Romantik" (2023)
Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 21 juni 2023