Till huvudinnehåll

Våt- och fågelmarker

I kommunen finns ett flertal våtmarker, varav Lycksamyren kanske är den mest kända, efter de ångande beskrivningar som platsen fick av Carl von Linne, under dennes äventyr i Lappland. 

Kännetecknande för dessa är det rika fågellivet och här kan man se arter som trana, sångsvan orre och beckasin, likväl som rovfåglar som fiskgjuse och kungsörn.

I den grå rutan kan du läsa mer om de områden som finns att besöka.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 4 juli 2019