Till huvudinnehåll

Wilma Hvirfvel är årets stipendiat

Porträtt på Kerstin Olla-Grahn och Wilma Hvirfvel

Wilma Hvirfvel har tilldelats Folkhälsorådets hälsofrämjande stipendium på 3 000 kronor. Ett stipendium som går till en elev som gjort ett mycket gott hälsofrämjade arbete för andra elever. Grattis Wilma!

I samband med examen delade Folkhälsorådet och Region Västerbotten ut ett hälsofrämjande stipendium. I år tilldelades Wilma Hvirfvel priset.

Motivering:
Årets stipendium tilldelas en elev som med stort mod och engagemang arbetat för att sprida information om ett av samtidens viktigaste ämnen. Genom att föreläsa för elever på högstadie- och gymnasieskolor om att sex utan samtycke alltid är våldtäkt, att sex aldrig ska vara ett tvång eller påtvingat samt att allt annat än ett ja är ett nej har vår stipendiat gjort ett mycket gott förebyggande arbete med målet att ingen ska behöva ha annat än Fair Sex. 

Viktig fråga
Sett ur ett folkhälsoperspektiv är det en viktig fråga som Wilma Virfvel tagit sig an i arbetet med sitt UF-företag.
- Det här är ett område som fortfarande innehåller många tabun och som inte alltid är helt lätt att prata om. Det finns många föreställningar bland unga om vad man måste gå med på och acceptera när det gäller sex. Att avliva de myterna är ett viktigt samhällsuppdrag som får extra kraft och tyngd när budskapet framförs av en ung person. Det är därför med stor glädje och respekt som vi tilldelar Wilma stipendiet, säger Folkhälsorådets ordförande Kerstin Olla-Grahn.

Uppdaterad den 3 juli 2019