Till huvudinnehåll

Vinterväghållning inom Lycksele tätort

Snöröjning i tätort

Inom Lycksele tätort sköter Lycksele kommun snöröjning och halkbekämpning tillsammans med entreprenören Bilfrakt.
Här finns information om vad som gäller och hur du som medborgare kan underlätta detta arbete. 

Snöröjning på gång- och cykelvägar prioriteras och utförs vid cirka 4 cm snödjup. Hela plogsvängen (gator, skolor, parkeringar, fastigheter) utförs vid cirka 6 cm snödjup på vardagar och vid cirka 8 cm snödjup på helger. I första hand tas huvudlederna och därefter bostadsområdena.

Snöröjningen påbörjas klockan 03.00 om det snöat tillräckligt.
– Fördelen med att starta tidigt är att slippa störningar med annan trafik. Snöar det under dagen tas i första hand gång- och cykelvägarna, för oskyddade trafikanter, och de mest trafikerade gatorna för att inte snön ska packas, säger Karin Gottfridsson, enhetschef Gatu- och parkenheten.

Tio timmars plogsväng
En plogsväng tar cirka tio timmar.
– Det innebär att det kan ha kommit mycket mera snö än 6-8 cm innan plogbilen hunnit till din gata vilket jag hoppas att det finns förståelse för, säger Karin Gottfridsson.

Lycksele kommun ansvarar för kommunala gång- och cykelvägar, gator och vägar inom planlagt område. Trafikverket ansvarar för statliga vägar samt gång- och cykelvägar. Inom Lycksele tätort är det väg E12, Vilhelminavägen och Sorselevägen.                


Har du tomt mot gatan?
En del kommuner har lagt ansvaret att sköta gångbanan längs tomten på fastighetsägare, men i Lycksele finns inget sådant beslut. Däremot är det inte tillåtet att forsla snö från sin tomt ut på gatan eller på gång- och cykelvägar.
– Vi ser tyvärr att snö styrs från tomterna och lämnas på gång- och cykelvägar. Många har hört av sig och ber oss uppmärksamma er på att barn och andra oskyddade trafikanter då tvingas ut i trafiken vilket kan medföra trafikfara. Vi har en mer snörik vinter än på några år och vi vill be er om hjälp då vi har stora mängder snö som ska rensas bort för att bredda gatorna efter alla plogsvängar, säger Karin Gottfridsson.

Undvik att parkera längs gatan
Lycksele kommun vill även att kommuninvånarna ska undvika att parkera längs gatan vid snöfall då det försvårar snöröjningen av gångbanan. Kommunen vill även att invånare med olika frågor eller synpunkter på vinterväghållningen vänder sig direkt till Gatu- och parkenheten.
– På så vis kan vi ge aktuell information och säkra en bra samhällsservice, säger Karin Gottfridsson.

Fotograf: Agne Hörnestig

Uppdaterad den 9 januari 2018