Till huvudinnehåll

Vindelälven-Juhtatdahka rekommenderas bli biosfärområde

Flygfoto Vindelälven

Programkommittén för Biosfärprogrammet rekommenderar Sveriges regering att nominera Vindelälven-Juhtatdahka som kandidater för att utnämnas till Unescos biosfärområden.

Lycksele kommun ingår i projektet Vindelälven-Juhtatdahka. Under perioden 2015-2018 pågår en kandidatur då Vindelälven fungerar som ett biosfärområde.
Parallellt med detta har en ansökan för att Vindelälven ska bli ett av Unescos biosfärområden tagits fram.

Unikt till sin karaktär
Programkommittén har nu ställt sig bakom biosfärkandidat Vindelälven-Juhtatdahkas ansökan. Kommittén anser att Vindelälven-Juhtatdahka i sitt arbete redan visat stora framsteg och att man har alla förutsättningar att utvecklas vidare som modellområden för hållbar utveckling, bevarande av natur och kulturmiljövärden och stärkande av ekosystemtjänster.
Vidare framhäver den att området är unikt till sin karaktär och bidrar väl till det svenska biosfärprogrammet. 

Fotograf: Bertil Hagberg

Uppdaterad den 3 april 2018