Till huvudinnehåll

Vindelälven-Juhtatdahka har utsetts till biosfärområde

Vindelälven

Vindelälven-Juhtatdahka har utsetts till ett så kallat biosfärområde. Beslutet fattades vid Unesco:s sammanträde i Paris den 19 juni. 

Biosfärområde Vindelälven-Juhtatdahka omfattar Vindelälvsdalen, Laisälvdalen och nedre del av Umeälven. Området sträcker sig från norska gränsen till Bottenvikens kust, en sträcka på närmare 500 kilometer. 

Biosfärområden är modellområden för hållbar utveckling, det vill säga socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling. Sedan år 2015 har Vindelälven-Juhtatdahka arbetat med att utveckla profil och identitet inom ramen för sin kandidatur. Parallellt med detta har en ansökan om att bli ett av Unescos biosfärsområden tagits fram. Den 19 juni i år kom det glädjande beskedet att Vindelälven-Juhtatdahka har utsetts till ett så kallat biosfärområde av FN-organet Unesco. 

Ett biosfärområde har tre huvudsyften:

  • Utveckla samhället på ett långsiktigt hållbart sätt.
  • Bevara biologisk och kulturell mångfald, ekosystem och landskap.
  • Stödja demonstrationsprojekt, forskning och miljöövervakning.

Den 17 augusti invigs Vindelälven-Juhtatdahka biosfärområde i samband med ett stort arrangemang i Vindeln.

Uppdaterad den 25 juni 2019