Till huvudinnehåll

Önskar ett grönare centrum

Torget i Lycksele

Lyckseleborna vill ha mer grönska i centrum. Det visar den sammanställning som Lycksele kommun gjort av de närmare 200 förslag som skickats in. 

Det pågår ett utvecklingsarbete av Lycksele centrum. Målsättningen är att flera aktörer tillsammans ska forma centrum till en trivsam och attraktiv plats, både på kort och på lång sikt. Som en del i detta har Lycksele kommuns invånare haft möjlighet att tycka till och komma med förslag på utveckling.

Fem veckors kampanj
I samband med ”En dag på stan” startade Lycksele kommun en kampanj som innebar att Lyckseleborna kunde lämna in förbättringsförslag till Lycksele centrum.

Lycksele kommun fick in närmare 200 förslag och idéer och efter att materialet sammanställts står det tydligt att det som flest personer önskar är mer grönska i centrum, framförallt kring torget.

Grönare torg
Arbetsgruppen, som består av tjänstepersoner, kommer nu att gå vidare i frågan för att uppfylla detta under 2018/2019. Kostnader som satsningen medför tas från befintliga medel och Gatu- och parkenheten utreder nu vilka möjligheter som finns.
– Det är väldigt roligt att ta del av engagemanget i den här frågan. Vi kommer att arbeta utifrån önskemålet med mer grönska och förhoppningsvis kan vi uppleva ett grönare torg redan under 2018, säger Karin Gottfridsson, enhetschef Gatu- och parkenheten Lycksele kommun.

Uppdaterad den 21 december 2017