Till huvudinnehåll

Nyinvigning av Röda villan i Lycksele

Lennart Melin, Gunilla Johansson, Lena Backlund

Röda Villan är en daglig verksamhet som vänder sig till personer med psykisk eller psykosocial ohälsa. Nyligen invigdes Röda villans nya lokaler – en plats som utgör en viktig träffpunkt i Lycksele.  

På Röda villan får personer med psykisk eller psykosocial ohälsa stöd av personal för att uppnå gemenskap och delaktighet i samhället utifrån individens egna förutsättningar.

Röda villan erbjuder olika aktiviteter både inomhus och utomhus.
- Det kan handla om fysisk träning, skapande aktivitet samt det som besökaren kan bidra med och vara delaktig i som skapar en struktur i vardagen, säger Mats Olofsson, arbetshandledare för verksamheten.

Invigning med tal och bandklippning
Under invigningen av verksamhetens nya lokaler den 24 april fanns ett 70-tal personer på plats. Där invigningstalade Lennart Melin, verksamhetschef för Individ och familjeomsorgen, och Gunilla Johansson, ordförande i socialnämnden, klippte det traditionsenliga bandet.

30-talet besökare
Till vardags drivs den dagliga verksamheten av Mats Olofsson och Lis-Marie Österlind som arbetar för att skapa goda förutsättningar för det 30-talet personer som besöker Röda villan med jämna mellanrum.
- Här får besökarna en social samvaro och får bryta sin sociala isolering. Det är en viktig del i vår verksamhet, säger Mats Olofsson.  

Röda villan, som finns på Bryggargatan 1, har öppet 09.00-15.00 måndag till fredag.

 

Uppdaterad den 3 maj 2018