Till huvudinnehåll

Världstoalettdagen

Den 19 november är FN:s världstoalettdag, vars syfte är att uppmärksamma sanitetsfrågor runt om i världen. I Lycksele kommun spolas 4,92 ton (2016) skräp ned i toaletterna varje år. Det motsvarar 0,41 kilo eller 3 hushållspappersrullar per person varje år. Hushållpapper är vanligaste "fultorkningen". Bilden visar hur det kan se ut i rensgallret på Lycksele reningsverk.

Att hushållspapper är den vanligaste fultorkningen var förväntat men undersökningen visar också att en stor del av svenskarna inte känner till att hushållspapper och våtservetter inte ska spolas ned i toaletterna då de inte löses upp. I  Lycksele kommun orsakar hushållspapper och annat papper, som inte är toalettpapper, stora problem för reningsverk, pumpstationer och i toaletten. 

Hoppas på beteendeförändring

Förutom stopp i ledningar och pumpar, samt översvämningar med efterföljande utsläpp av orenat avloppsvatten till våra vattendrag orsakar nedspolat hushållspapper och våtservetter också en stor mängd avfall som måste rensas bort från galler och ledningar i avloppsreningsverken och köras bort för förbränning. Totalt rensas cirka 1 kilo skräp per person och år bort från reningsverken i Sverige jämfört med 0,41 kilo per person och år i Lycksele kommun.

-  Vi hoppas såklart att vi genom att berätta om skillnaden mellan toalettpapper och annat papper får många att ändra sitt beteende och slänga övrigt papper bland brännbara sopor istället, men också att fulspolare tänker till innan de spolar ner saker som inte hör hemma i toaletten. Annat papper är en onödig påfrestning på vårt reningsverk då det kan orsaka stopp och onödiga hanteringskostnader, säger Thomas Grenbäck på Lycksele Avfall och Vatten AB.  

Seriestrip om fulspolning, fultorkning. Illustratör Louise Winblad

Illustration: Louise Winblad

YouGov har genomfört en undersökning på uppdrag av Svenskt Vatten om fultorkning/fulspolning.

Undersökningen visar att sju av tio spolar ned det de fultorkar sig med. Näst vanligaste fultorkning är pappersnäsdukar. 

Statistik från YouGov-undersökningen

  • Hälften (46%) av Sveriges befolkning har fultorkat sig. 
  • Svensken fultorkar sig i snitt 2,11 gånger i månaden.
  • Vanligaste fultorkningen är hushållspapper.
  • Sju av tio spolar ned det de fultorkar sig med (en av fyra gör det för att de tycker att det är äckligt annars).
  • En fjärdedel av Sveriges befolkning känner inte till att man inte får spola ned hushållspapper i toaletten (av de som vet tror dock en femtedel att det är för att bitarna är för stora)
  • En tredjedel av Sveriges befolkning känner inte till att hushållspapper inte löses upp i vatten som toalettpapper
  • Svenskarna spolar ned våtservetter fyra gånger i månaden. Detta är vanligare bland småbarnsföräldrar, där man spolar ned våtservetter 5,64 gånger i månaden.
  • Undersökningen visar att sju av tio spolar ned det de fultorkar sig med. Den näst vanligaste fultorkningen är pappersnäsdukar.

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 13-16 oktober 2017 har sammanlagt 1012 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18 år och äldre i Sverige.

Uppdaterad den 17 november 2017