Till huvudinnehåll

Vård- och omsorgsavgift för växelboende

Händer

När man vistas på växelboende, och inte har någon hemtjänst sedan tidigare, debiteras en avgift på 67 kronor per dygn för omvårdnad. Avgiften infördes första juni 2018. 

Socialnämnden har beslutat att införa vård- och omsorgsavgift för vistelse på växelboende. Växelboende är en biståndsbedömd insats som är tillfällig och inte permanent.

Personer som vistas på växelboende kommer att debiteras en matavgift på 115 kronor per dygn samt 67 kronor i omvårdnadsavgift.

Maxtaxa och förbehållsbelopp gäller
För personer som har hemtjänstbeslut sedan tidigare med dagliga insatser samt städ/tvätt debiteras endast matavgift. Kommunens regler för maxtaxa och förbehållsbelopp gäller även för avgift för växelboende. Mat i växelboende omfattas inte av det kommunala högkostnadsskyddet och debiteras separat.

Fotograf: Agne Hörnestig

Uppdaterad den 19 juni 2017