Till huvudinnehåll

Trygghetsvandring som gör skillnad

Fyra människor som promernerar över torget i Lycksele

Årets trygghetsenkät visar att delar av centrala Lycksele upplevs otryggt. För att få mer kunskap om dessa områden genomför Lycksele kommun, tillsammans med polisen, två trygghetsvandringar tisdag den 4 december.

I oktober genomförde polisen och Lycksele kommun en trygghetsenkät bland Lyckseles invånare. Cirka 300 personer svarade på enkäten. I svaren framkom det att delar av centrala Lycksele upplevs otryggt, framförallt av flickor och unga kvinnor.

Två vandringar genomförs
För att få mer information om vilka specifika platser som upplevs otrygga och varför genomför kommunen och polisen två gemensamma trygghetsvandringar.
- En av vandringarna är specifikt riktad mot ungdomar från Tannbergsskolan. Den andra mot allmänheten. Vi kommer att färdas samma sträcka med båda grupperna och på så sätt hoppas vi få in en större mängd åsikter och upplevelser, säger Elin Larsson, handläggare folkhälsa Lycksele kommun.

För allmänheten klockan 19
Trygghetsvandringen där allmänheten kan delta startar klockan 19.00 på torget i Lycksele.

Trygghetsvandringar utgår från samma koncept. Det innebär att tjänstepersoner från kommunen tillsammans med representanter från polisen följer med medborgare under en i förväg utstakad sträcka. Denna gång sträckan mellan centrum och Tannenområdet.
- Medan vi färdas reflekterar och berättar medborgarna om sina upplevelser av sträckan. Synpunkter som dokumenteras under tiden för att kunna ingå i en åtgärdsplan för både kommun och polis, säger Elin Larsson.

Direkt resultat
Under den senaste trygghetsvandringen som ägde rum i Lycksele var det Hawaiiudden som stod i fokus. Där har Lycksele kommun bland annat förstärkt belysning och röjt buskage som ett direkt resultat av trygghetsvandringen.

Uppdaterad den 30 november 2018