Till huvudinnehåll

Val av nya ordföranden och ledamöter

Christer Hedlund tackade Marika Lindgren för hennes tid som ordförande i fullmäktige

Nu är det beslutat vilka som blir ordföranden och ledamöter i Lycksele kommun nämnder och styrelser. I samband med årets sista fullmäktige avtackades även fullmäktigeordföranden Marika Lindgren.  

För perioden 2019-2022 har följande personer utsetts till ordföranden, vice ordföranden och 2:e vice ordföranden i Lycksele kommuns nämnder:

Kommunstyrelsen
Ordförande: Christer Rönnlund (M)
1:e vice ordförande: Roland Sjögren (KD)
2:e vice ordförande: Lilly Bäcklund (S)

Utbildningsnämnden
Ordförande: Betty-Ann Nilsson (KD)
Vice ordförande: Lars Ohlsson (S)

Socialnämnden 
Ordförande: Eva Stuge (M)
Vice ordförande: Gunilla Johansson (S)

Myndighetsnämnden
Ordförande: Kurt Fällman (L)
Vice ordförande: Stig-Lennart Karlsson (S)

Kostnämnden
Ordförande: Petra Svedin (C)
Vice ordförande: Landstinget

Här finns en sammanställning av samtliga ledamöter i nämnder och styrelser. 

Uppdaterad den 6 september 2019