Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Utökat samarbete med Storuman

Gruppbild på LYST-IT

Lycksele och Storumans kommuner har sedan 1 januari 2017 en gemensam IT-organisation, LYST-IT.

LYST-IT har ersatt Lycksele kommuns tidigare IT-enhet/IT-kontor och ingår nu under LYST-nämnden.

Marléne Holgersson, Storuman, är IT-chef med övergripande budget- och personalansvar. Pierre Sandström, Lycksele, är affärs- och driftsansvarig med huvudsakligt ansvar för driftsfrågor och tjänsteleveranser.

Målsättningen på sikt är att möjliggöra en ökad kvalitet på de tjänster som levereras. Den nya organisationen innebär ett mindre personberoende och möjliggör fördjupad oss inom olika kompetensområden. Ambitionen är att också kunna bromsa kostnadsutvecklingen för IT-tjänster.

Uppdaterad den 20 januari 2017