Till huvudinnehåll

Uppvaktas för 25 år i kommunens tjänst

Uppvaktning av kommunanställda

I samband med årets sista kommunfullmäktige uppvaktades alla anställda som jobbat åt Lycksele kommun i 25 år med tal, blommor och en gåva. 

Anna-Lena Danielsson, ordförande i Personalnämnden, tackade var och en för den insats som de gjort för våra kommuninvånare under många år. Medarbetare från Lycksele kommuns HR-enhet fanns även på plats för att överlämna en blombukett från arbetsgivaren.

22 personer uppmärksammades för sina 25 år som anställd åt Lycksele kommun.

Följande personer uppvaktades i år:
Lindblom Aina, Bodil Gustafsson, Mari Hjalmarsson, Curt Backteman, Anita Söderström, Marice Rehäll, Ann-Sofi Andersson, Annelie Karström, Marlene Heginuz, Lisbeth Nilsson, Kristina Forsvall, Märit Eriksson, Kristina Nåvall, 
Krister Holm, Birgith Sikström, Caroline Ahlenius, Margareta Erledal Jonsson, Karin Eriksson, Per-Olof Edsmalm, Elisabet Lundberg, Anna Björklund, Karin Norgren, Torbjörn Nilsson.

Uppdaterad den 19 december 2017