Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Unga samlas i Lycksele för språkbad

Flicka som håller i ett ark med samisk text

I veckan anordnas ett språkbad i Lycksele. Där träffas ungdomar från hela Västerbotten för att prata umesamiska och sydsamiska.

I veckan anordnar Lycksele kommun, Sameskolstyrelsen och Samiskt Språkcentrum ett språkbad i Lycksele. Syftet är att ungdomarna ska få träffas och ta till sig av både den traditionella kunskapen och av vardagsspråket.

Det är elever i årskurs fyra till sex som läser syd- och umesamiska som deltar. Eleverna har bland annat fått lära sig mer om fornlämningar, skogsbruk och växter.

Mer om Lycksele kommuns arbete som samisk förvaltningskommun finns via genvägen till höger. 

Uppdaterad den 18 maj 2017