Till huvudinnehåll

Underhållsarbete gång- och cykelvägar

Bild på gång- och cykelväg

I år gör vi underhållsåtgärder på gång- och cykelvägar inom Norrmalms och Norrängsområdet. Vägarna förstärks och förses med ny beläggning under september månad.

De ojämna gång- och cykelvägarna förstärks och får ny beläggning under veckorna 36-39, vilket kan medföra störningar för gående och cyklister. Vägarna som berörs kommer inte att stängas av men omledning kan ske. Arbetet med upprustning av vägar gör man för att minska risken för olyckor.

Gång- och cykelvägar som berörs

  • förbi Ansia Badpark
  • längs Länsmansvägen
  • mellan Ridvägen och Stallvägen
  • vid Skrittvägen
  • vid Norrängsvägen

Uppdaterad den 5 september 2017