Till huvudinnehåll

Tre lantbruk vinnare av miljöpris

Vinnarna av 2017-års miljöpris

Brattens Lantbruk AB, Tannsele Lantbruk AB och Martin Berglund och Pia Laulas lantbruk blir 2017 års pristagare av Alf Nilssons miljöpris. - Det känns jättebra, säger Elisabeth Sjödin Ögren, Brattens Lantbruk.

Alf Nilsson, tidigare entreprenör och företagare i Lycksele, har skänkt en halv miljon kronor som Lycksele kommun förvaltar och administrerar i form av ett miljöpris.

Priset, som delas ut årligen under en tioårsperiod, ska uppmärksamma berömvärda insatser som förbättrar miljön i Lycksele.
Miljöpriset vänder sig till personer, företag och organisationer med anknytning till Lycksele. Under hösten har medborgarna kunnat nominera personer, företag och ideella organisationer med flera.

Det var en enig jury som utsåg årets pristagare – Brattens Lantbruk AB, Tannsele Lantbruk AB och Martin Berglund och Pia Laulas lantbruk.

Aktivt arbete tillsammans
I motiveringen nämns bland annat deras aktiva arbete tillsammans för att vinna del av upphandling för Lycksele kommuns livsmedelsförsörjning.
- De har verkligen förtjänat den här utmärkelsen. Deras arbete har bidragit till att minska kommunens ekologiska fotavtryck, helt i linje med kommunens fastställda livsmedelspolicy och kommunens inställning i klimatfrågan i stort, säger Eric Lund-ström, tillförordnad kommunchef.

"Ett erkännande"
De tre företagen uppfyller kriterium där verksamheterna i sin grundstruktur främjar kretsloppslösning.
- Det känns jättebra. Det är ett roligt mål på vägen och ett erkännande att vi fått leverera och visa vad vi kan tillsammans, säger Elisabeth Sjödin Ögren, Brattens Lant-bruk.

Prisutdelningen ägde rum vid dagens kommunfullmäktigesammanträde.

Uppdaterad den 18 december 2017