Till huvudinnehåll

Torsdag den 31 maj - Tobaksfria dagen

Elin Larsson, samordnare folkhälsa Lycksele kommun

Folkhälsorådet arbetar för ett nikotinfritt samhälle där både vuxna och ungas hälsa står i fokus. Som ett led i detta arbete ska Folkhälsorådet tillsammans med landstinget finnas på plats på torget i samband med Lyckseles största motionslopp - Guldruschen.

Under 2018 har Lycksele Folkhälsoråd ett prioriterat mål att informera och arbeta förebyggande kring alkohol, narkotika, tobak, dopning och spel. I morgonkväll kommer Folkhälsorådet tillsammans med Västerbottens läns landsting att finnas ute på stan för att informera om just tobak och dess konsekvenser.

Förebyggande insatser
Folkhälsorådet arbetar för ett nikotinfritt samhälle där både barn unga och vuxnas hälsa står i fokus.
- Att förebygga att personer överhuvudtaget börjar med tobak liksom att stötta människor att sluta med tobak har hög prioritet i folkhälsoarbetet. Med idogt arbete ska vi verka för att Tobaksfria dagen blir ett tobaksfritt liv, säger Folkhälsorådets ordförande Anna-Lena Danielsson (S).

Besök oss
På torsdag kan ni bland annat träffa Elin Larsson, Lycksele kommuns handläggare för jämställdhet-, tillgänglighet- och folkhälsofrågor.
- Kom gärna förbi och hälsa på oss, vi bjuder på frukt och kaffe under kvällen, säger Elin Larsson.

Uppdaterad den 30 maj 2018