Till huvudinnehåll

Tjärhovet och gamla brandstation rivs

Tjärhovet

Tekniska nämnden i Lycksele kommun har beslutat att riva fastigheterna på kvarteret Tjärhovet. Detta för att möjliggöra en utveckling i Lycksele.

Sedan tidigare finns ett beslut att riva den gamla brandstationen på kvarteret Tjärhovet i centrala Lycksele. Nu har tekniska nämnden beslutat att även riva det gamla badhuset på samma kvarter. En byggnad som sedan tidigt 80-tal inhyst ett antal olika verksamheter som tvätteri, ungdomsgård, Fountain house och butik.

Strategisk tomt
Fastighetens renoveringsbehov är omfattande, både utvändigt och invändigt. En renovering där prislappen beräknas bli omkring 16 miljoner kronor jämfört med en rivningskostnad på cirka tre miljoner.
- Det är för stora pengar för att få till en bra och långsiktig satsning i befintliga byggnader och därför har vi beslutat att riva byggnaden. Det är en strategisk viktig tomt för Lycksele bland annat för att kunna förbättra infarten till Lyckseles centrum, säger Sven Roosqvist (S), ordförande tekniska nämnden.

Följer budgetdirektiv
I kommunfullmäktiges budgetdirektiv för 2018 finns ett uppdrag som innebär att Lycksele kommuns fastighetsenhet ska avyttra eller riva fastigheter som inte behövs. Det är bakgrunden till att fastighetsenheten utrett och därefter förordat en rivning till förmån för något nytt. Ärendet har även behandlats i kommunens ledningsgrupp som i april beslutade att fastigheten inte blir aktuell att använda utifrån de kostnader som krävs för ombyggnation.

Enig nämnd
Det var en enig teknisk nämnd som fattade beslutet om rivning av Tjärhovet. - Vi skapar möjligheter för något nyskapande i Lycksele. Vad det blir är en fråga som vi får ta längre fram men genom det här beslutet har vi skapat förutsättningar för något nytt, säger Roland Sjögren (KD), vice ordförande i tekniska nämnden.

Uppdaterad den 16 maj 2018