Till huvudinnehåll

Studiegården bidrar till ökad integration

Stellan Norman i samtal med två personer som deltar i Studiegårdens satsning

För att invandrare/nyanlända ska få stöd och hjälp att lättare komma in i samhället och för att få svenskan som en naturlig del i vardagen finns Studiegården. Ett komplement till Lyckseles SFI, Svenska för invandrare, som samverkar med både Medborgarskolan och Familjecentralen.

Studiegården vid SFI har öppet för- och eftermiddag varje dag. Här utgår man från det som förenar människor oavsett bakgrund; familj, barn och ekonomi.
- Vi fokuserar på vardagsprat. Vi går igenom veckans annonsutskick från matbutiker och Annonsbladet. "Pangpris", "tre för två", "superklipp", det finns många saker som kan kännas självklara för oss men som kan vara svåra att tolka. Så vi förklarar vad olika uttryck innebär och ger dem verktyg att utveckla sin vardagssvenska, säger Stellan Norman vid SFI.

Studiebesök och friluftsliv
Studiegården innefattar även läxhjälp inför prov och stöd med grammatik. En annan del av verksamheten inkluderar studiebesök på bland annat Gammplatsen och Lycksele djurpark.
- Vi är även ute i skogen. Syftet är att ge en inblick i Lyckseles historia och vår tradition med friluftsliv, säger Stellan Norman.

Flera aktörer har gått samman
Studiegården har funnits på Utbildningscentrum i Lycksele sedan våren 2017. Inledningsvis var det ett ettårigt projekt som drevs med medel från Skolverket. Tack vare §37-medel (utvecklingsmedel för att skapa beredskap och underlätta etableringen av nyanlända) från länstyrelsen har satsningen kunnat förlängas fram till december 2019. Projektet har även utökats genom samarbete med Medborgarskolan, som också arbetar med vardagssvenska, och Familjecentralen.

Vill motverka isolering
Vid Familjecentralen har man riktat insatser mot hemmavarande mammor som inte genomgått SFI. Målsättningen är att motverka isolering. Där pratar man om barnen, hälsan, matlagning och gör gemensamma aktiviteter.
- Det handlar om att få in mer svenska i deras vardag. Det är en början för att snabbare komma in i samhället. Jag trivs otroligt bra med mitt arbete. Det är givande och man får använda sitt kreativa sinne, säger Stellan Norman som arbetar vid Studiegården tillsammans med Amina Brimko som fungerar som arabiskt språkstöd.

Deltagare vid Studiegården tillsammans med Stellan

Uppdaterad den 8 juli 2019