Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Stort intresse för årets första frukostmöte

Utveckling var ett återkommande ord vid årets första frukostmöte den 27 januari. Ungefär 70 personer hade kommit för att deltaga på mötet där fokusen är näringslivsfrågor. Centrumutveckling och tillväxtens faser och fasor var två av punkterna som fanns med på programmet.

Ett arbete kring Lyckseles centrumutveckling har påbörjats och om några veckor drar arbetet igång ordentligt. Kommunen och näringslivet har båda sett ett behov att utveckla centrum och nu har man funnit ett samarbete och gjort en planering för arbetet.

- Planen är att arbetet ska starta med en kick-off under vecka sex, säger Jenny Holmqvist, verksamhetschef på Lycksele kommun.

Processen för genomförandet kommer bland annat innehålla medborgardialoger och arbete med att ta fram förslag, showrooms (visningar av förslagen). Arbetet kommer att resultera i ett beslut i kommunfullmäktige.

Stor betydelse för hela samhället
Minskad handel och större utmaningar är inte en unik situation för Lycksele. Det viktiga är att tillsammans arbeta med den strategiska planen som bland annat visar på vilka möjligheter och utmaningar som finns.

- Tillsammans kan vi alla sprida positivitet om stadens centrumutveckling genom att prata med varandra, för det är när vi börjar prata som det händer grejor, säger Marino Carlsson, destinationsutvecklare på Gold of Lapland.

Tillväxt – utveckling av Lyckseles företag
Möjligheternas region tillsammans med konsultföretaget Revenues kommer att göra insatser för att utveckla företag i Lycksele. Det är en annan satsning som är på gång i Lycksele. Revenues arbetar inom områdena affärsutveckling, sälj och marknadsföring. Satsningarna kommer bland annat att vara inspirationsföreläsningar, tillväxträffar och möten med enskilda företag för att möjliggöra utveckling och tillväxt.

- Ett tips är att ta vara goda exempel och på varandras erfarenheter som redan finns på orten, säger Jan Johansson, konsult på Revenues.

Fler programpunkter under mötet
Under frukostmötet berättade Jon-Krista Jonsson om sin resa som företagare. Jon-Krista driver företaget JK Event sedan några år tillbaka och har just köpt Nallebjörnens Lekland. Punkterna information och dialog med kommunens ledning samt information om kommunens kommande, planerade och avslutade upphandlingar fanns även på programmet. Företagarna Lyckseles vice ordförande Per Andersson berättade även om vad som har hänt sedan sist och vad som är på gång inom Företagarna i Lycksele.

Uppdaterad den 31 januari 2017