Till huvudinnehåll

Stipendium med hälsa i fokus

Anna-Lena Danielsson

För att få elever att uppmärksamma hälsofrågor har Folkhälsorådet i Lycksele, tillsammans med Västerbottens läns landsting, instiftat ett stipendium för gymnasieelever.

Vår hälsa är en av nutidens viktigaste frågor. En god och jämlik hälsa är även en central utgångspunkt i de regionala utvecklingsmålen. Det tar Lycksele kommuns folkhälsoråd fasta på och prioriterar förebyggande och främjande insatser. Därför har Folkhälsorådet tillsammans med landstingets folkhälsosamordnare instiftat ett stipendium för avgångselever på Tannbergsskolan.

Uppmärksammas vid examen
Under år tre på gymnasiet skriver varje elev ett fördjupningsarbete. I samband med examensdagen kommer ett av dessa fördjupningsarbeten att tilldelas ett stipendium för väl utfört arbete, förutsatt att fokus ligger på en hälsofrämjande insats.
- Genom att uppmuntra elever att skriva om och arbeta med hälsofrämjande aktiviteter finns möjligheter att få ungdomar uppmärksamma på hälsofrågor på ett annat sätt än tidigare, säger Elin Larsson, handläggare folkhälsa Lycksele kommun.

Viktigt stipendium
Stipendiet, på 3 000 kronor, finansieras av Folkhälsorådet och Västerbottens läns landsting. Kriterier är att arbetet ska fokusera på hälsofrämjande aktiviteter för andra elever och att rapporten har uppnått godkänt betyg.
- Det här är ett viktigt stipendium. Vi vill visa att folkhälsofrågor är viktiga även för unga, säger Anna-Lena Danielsson (S) ordförande i Folkhälsorådet.

Uppdaterad den 24 oktober 2018