Till huvudinnehåll

Stipendium för examensarbete

Tjej vid dator

Som studerande vid universitet eller högskola har du möjlighet att få stipendium av Lycksele kommun för ditt examensarbete.

Förutom detta finns det även möjlighet att få ersättning för resor som uppkommer i samband med examensarbetet. Stipendiet är 10 000 kronor och reseersättningen maximalt 3 000 kronor.

Examensarbetet ska ha fokus på något utvecklingsområde i Lycksele kommuns egen verksamhet eller i ett företag i kommunen. Arbetet ska vara slutfört under 2018 på minst C-nivå.

Uppdaterad den 20 juni 2018