Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Sök modersmålsundervisning för läsåret 2017/2018

Elever med olika modersmål på Forsdalaskolan

Nu kan du söka modersmålsundervisning för läsåret 2017/2018. Modersmålsundervisning är frivilligt och erbjuds till elever i grundskolan som har ett annat modersmål än svenska. Senast den 7 maj vill vi få in din ansökan.

Modersmålsundervisning erbjuds inom grundskolan till elever som har ett annat modersmål än svenska. Eleven måste ha grundläggande kunskaper i språket och det ska talas hemma. Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk (samiska, finska, jiddisch, meänkieli, romani och chib) erbjuds även om språket inte talas hemma. Detsamma gäller elever som är adopterade och som har grundläggande kunskaper i sitt modersmål.

Sista ansökningsdagen för läsåret 2017/2018 är 7 maj 2017. Elever som haft modersmålsundervisning under detta läsår behöver inte lämna in en ny ansökan.

Ansökningsblanketten hittar du i våra e-tjänster, under rubriken modersmål.

Uppdaterad den 24 april 2017