Till huvudinnehåll

Snart öppnar multifunktionsbanan

Bild på Robin och Ola vid den nyasfalterade multifunktionsbanan

Öppnandet av Lyckseles nya multifunktionsbana närmar sig. Asfalteringen är klar och innan det är dags för slutbesiktning arbetas det med stödkanter, skyltning och konstsnöanläggning.

Förra torsdagen asfalterades den sista sträckan och nu pågår ett arbete med att lägga ut stödkanter längs banan. Det ska även skyltas för att visa hur de olika sträckningarna går.
- Det går enligt plan och planerad slutbesiktning är den 26 september, säger Robin Berg, projektledare från R&G Projektledning.

Fyra slingor
Multifunktionsbanan kommer att ha fyra olika sträckor med olika svårighetsgrader. De två längsta sträckorna, 3 km och 4 km, är klara medan de två kortare slingorna på 1,3 km och 2 km blir klara under försommaren 2019, under projektets andra etapp.
- När alla sträckor är klara kommer det finns möjlighet till åkning för alla. Den enklaste sträckan runt tjärn på 1,3 km kan alla testa på med rullskidor, säger Robin Berg.

Under vintertid kommer slingan som är 3 km att vara konstsnöspår.
- Anläggningen för konstsnö arbetar vi för att ta i drift här under hösten så att den är klar att köras igång när kylan kommer, säger Ola Gunnarsson, arbetsledare Gatu- och Parkenheten.

Ny ljusslinga och bättre tillgänglighet vid Lilltjärn
Samtidigt som arbetet med multifunktionsbanan pågått har en ny ljusslinga monterats upp runt Lilltjärn, som tänds och släcks samtidigt som kommunens gatubelysning. Slingan runt Tannberget tänds genom en lysknapp som tidigare.

I samarbete med fiskeföreningen har man även fyllt ut längs med Lilltjärn för att skapa godare möjlighet att ta sig ut på bryggorna.

Uppdaterad den 16 september 2018