Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Smedsberget blir tillgängliga lägenheter

Vy över Smedsberget

Socialnämnden i Lycksele och Lycksele Bostäder arbetar tillsammans med avveckling av Smedsbergets särskilda boende. Byggnaden ska successivt omvandlas till tillgängliga hyreslägenheter.

Avvecklingen av det särskilda boendet Smedsberget kommer att ske gradvis. I dagsläget finns ingen exakt tidsplan med respekt för de nuvarande hyresgästerna.
- Lycksele kommuns värdegrund inom stöd, vård och omsorg är att arbeta utifrån en värdig människosyn genom att skapa trygghet med gott bemötande, hög kvalitet, god kommunikation och respekt för den egna intigriteten. Det arbetar vi utifrån även under detta förändringsarbete, säger Gunilla Johansson, ordförande i Socialnämnden.

Tillgång till hemtjänst och hemsjukvård
Lycksele Bostäder, som äger fastigheten, ska omvandla byggnaden till attraktiva och tillgängliga lägenheter. Tanken är att samtliga lägenheter ska ha inglasad balkong.
- Vid behov kommer det att finnas tillgång till både hemtjänst och hemsjukvård i dessa lägenheter. Alla Lyckselebor ska känna trygghet inför framtiden genom att kommunen tillgodoser de äldres behov av vård och omsorg utifrån en humanistisk människosyn, säger Pernilla Ahlström, verksamhetschef för stöd, vård och omsorg.

Jämförbart med nyproduktion
När projektet är genomfört ska byggnaden inrymma drygt 40 hyreslägenheter som ska annonseras ut på den öppna marknaden.
- Lycksele Bostäder ser detta som ett tillskott av nya bostäder jämförbart med nyproduktion, säger Leopold Oddvall, styrelseordförande.
- Vi skapar ett större och bättre utbud av tillgängliga lägenheter, säger Carina Hellström Edvinsson, vd Lycksele Bostäder. 

Uppdaterad den 31 mars 2017