Till huvudinnehåll

Gymnasiet utbildar skogsmaskinförare

Tannbergsskolans entré

Naturbruksgymnasiet i Burträsk ska delta i en femårig försöksverksamhet som branschskola. Detta är resultatet av en ansökan som gjorts kring skogsmaskinförarutbildningar i ett länsövergripande samarbete - framför allt mellan Lycksele och Skellefteå kommuner. 

- Vi är mycket glada att ansökan beviljats och att vi därmed kan utbilda skogsmaskinförare i ett samarbete mellan Tannbergsskolan och Burträsk Naturbruksgymnasium. Det innebär att fler ungdomar från inlandet får närmare till denna yrkesutbuildning och att det därmed blir fler ungdomar som kan rekryteras till detta bristyrke, säger Mikael Rombe, verksamhetschef Tannbergsskolan i Lycksele.

Fokus på yrken med stor efterfrågan på arbetskraft
Skolverkets försöksverksamhet Branschskola är ett nytt sätt att stärka tillgången till yrkesutbildad arbetskraft på gymnasial nivå. Satsningen ger elever större möjligheter att välja yrkesutbildningar inom områden där det finns goda möjligheter till arbete.

Under perioden 2018-2023 pågår en försöksverksamhet runt om i Sverige med tio branschskolor som utsetts av Skolverket. Branschskolorna tar emot elever från hela landet för utbildning i specifika yrkeskurser under delar av elevernas utbildning. De tillhandahåller utbildningar där det lokalt inte finns ett tillräckligt stort elevunderlag, men där efterfrågan på arbetskraft är stor.

Försöksverksamhet under fem år
Branschskolorna kan genom ett entreprenadavtal med en kommun även utbilda elever inom kommunal vuxenutbildning. 

Här kan du läsa Skolverkets information om branschskolor

Uppdaterad den 18 januari 2018