Till huvudinnehåll

Begränsad möjlighet att nå handläggare

Rullande stenen på torget

Under sommaren är Lycksele kommuns möjligheter att handlägga ärenden begränsade. Här finns information vad som gäller för parkeringstillstånd, färdtjänst, bostadsanpassningsärenden, skolskjuts samt kontakt med överförmyndare.

Information inför semesterperioden från Myndighetsnämnden i Lycksele kommun samt Överförmyndarnämnden i södra Lappland. 

Parkeringstillstånd
Om ditt parkeringstillstånd upphör att gälla under sommaren, och detta ska förnyas, ta kontakt med handläggare redan i dag för att säkerställa att du har ett giltigt tillstånd.

Färdtjänst och bostadsanpassningsärenden
Det är inte möjligt att hantera ansökningar för färdtjänst eller bostadsanpassning under handläggares semester vecka 27-31. Lycksele kommun hoppas att detta inte kommer att ställa till med problem.

Riksfärdtjänstresa
Du som vill beställa riksfärdtjänstresa för sommaren måste ha ansökt senast den 10 juni. Detta för att säkerställa att beslut hinner tas samt att platser finns tillgängliga för just din resa.

Vid frågor, kontakta:
Åsa Kindåker, handläggare Lycksele kommun, 0950-166 00.

Överförmyndare
Under veckorna 28-31 finns inte handläggare på överförmyndarkontoret. Ansökningar avseende uttag från spärrat konto måste vara överförmyndaren tillhanda senast den 14 juni för att kunna handläggas innan semestern. Arvodesräkningar för juni avseende ensamkommande barn handläggs under augusti.

Ansökan om skolskjuts
Semesterstängning vecka 27-31 innebär att ansökningar om skolskjuts hanteras under våren och slutgiltiga beslut skickas ut under augusti månad.

Uppdaterad den 4 juni 2019