Till huvudinnehåll

Bra dialog kring Tannen ger resultat

Katarina Sandberg

Ett år efter första mötet levererar insatsområdet “Tannen arena och fritidscenter” resultat. Nu påbörjas en ombyggnation av ishallen.
- Att först vara överens föreningar emellan och sedan föra en bra dialog med kommunen har varit en väldigt bra arbetssätt. Det känns fantastiskt att vi kommit så här långt även om det finns drömmar kvar att uppfylla, säger Katarina Sandberg, ansvarig för gruppen.

Tisdag 7 maj anordnades en informations- och diskussionsträff kring projektet  "100 nya jobb - ett attraktivare Lycksele". Ett projekt som inrymmer flera insatsområden som identifierats som viktiga pusselbitar för att göra Lycksele mer attraktivt, såsom attraktiva boenden, gemensam rekrytering, livslångt lärande och Tannens arena och fritidscenter.

"Väldigt bra dialog"
Det var god uppslutning när dessa insatsområden presenterade sig på MB. Däribland det arbete som pågår för att höja attraktionskraften på Tannenområdet. Katarina Sandberg, som ansvarar för den grupp som fokuserar på insatsområdet ”Tannen Arena och fritidscenter”, fanns på plats för att informera om vad gruppens arbete hittills resulterat i.

Hon berättade att det har varit en väldigt bra dialog mellan föreningarna och att det gruppen gemensamt kommit fram till kunde överföras till en god dialog med Lycksele kommun. 
- Det har varit ett jättebra sätt att jobba på. Jag hoppas att det är en process som fortsätter även framöver. Jag har hållit på länge inom föreningslivet och hade inte kunnat tro att det skulle gå så här bra. Jag är jätteimponerad över hur fort man lyckades finna varandra i arbetsgruppen och att det finns ett så stort engagemang och respekt och förståelse för varandra, säger hon.

Bränsle till engagemanget
Den 7 maj 2018 hade arbetsgruppen för Tannen Arena och fritidscenter sitt första möte. Ett år senare startar Lycksele kommun upp en ombyggnad av ishallen och investerar en miljon kronor i anläggningen.
- Vi har kommit långt men det finns såklart en massa drömmar som till exempel en utbyggnad av ishallen och tak över konstgräsplan. Men för oss i gruppen var det viktigt att hitta gemensamma nämnare som var genomförbara och samlas kring dem. Att kommunen nu investerar i ishallen visar att om vi samarbetar får vi resultat och det ger bränsle till engagemanget, säger Katarina Sandberg.

En småstad i rörelse
Det fanns även möjlighet för deltagarna att diskutera kring frågan ”Hur gör vi Lycksele som ort mer attraktiv att bo på, jobba i och flytta till?”. En viktig förutsättning är ett bra samarbete. Lycksele ska vara en välkomnande kommun, en småstad i rörelse med bra boendemiljöer och möjlighet till utvecklande arbete. Det var några av åsikterna som lyftes fram.

Marknadsföra allt bra som sker
Det konstaterades även att Lycksele behöver bli bättre på att marknadsföra allt bra som sker runt om i kommunen. På det sättet kan Lycksele bli en ort där människor vill bo som i sin tur skapar goda ambassadörer.
- Det pågår ett arbete med att ta fram en ny marknadsföringsstrategi och ett platsvarumärke som kan bäras med stolthet. Med stöd av expertis inom området vill vi landa i en marknadsföring som skapar stolthet och igenkänning, säger Jessica Tjällman, kommunikatör.  

Uppdaterad den 9 maj 2019