Till huvudinnehåll

Säker trafikmiljö kring Finnbacksskolan

Karta över Finnbacksområdet

Det är viktigt att parkera och köra på rätt ställen för att barn och ungdomar ska få en trygg och säker miljö kring Finnbacksskolan, Musikskolan och fritidsgården Midgård.

Det är många barn och ungdomar som rör sig kring Finnbacksskolan, Musikskolan och fritidsgården under dag- och kvällstid. För att säkerställa en trygg och säker miljö att gå, cykla och vistas i finns det trafikföreskrifter för området. Trafikföreskrifter är beslut om vart du får köra och inte eller och om man får parkera, om du inte har ett särskilt tillstånd.

Vi vill påminna om vart du får köra fordon i skolområdet genom kartbilden, utanför de de röda linjerna får du köra och innanför linjerna får man inte köra.

Se kartbilden i större storlek här.

Uppdaterad den 23 november 2018