Till huvudinnehåll

Bidra till att minska smittspridning

Tvättar händerna

Det är inte för intet som februarimånad även kallas vabruari. Den här tiden på året kantas av mycket sjukdomar bland annat på våra förskolor. Därför vill vi uppmärksamma er på Lycksele kommuns hälsopolicy.

Det är framför allt magsjuka som drabbat många barn den senaste tiden. Smittspridningen är stor, något som ofta orsakas av att barn återvänder till förskolan för tidigt. Det innebär vård av barn för många vårdnadshavare och sjukskrivningar bland vår personal. Av den anledningen vill vi uppmärksamma Lycksele kommuns hälsopolicy, vars syfte är att bidra till att alla barn ska kunna hålla sig så friska som möjligt.

Hellre en dag extra hemma än en för lite
När barnen är sjuka ska de vara hemma till dem är friska och orkar delta i en hel dags aktiviteter på förskolan, utomhus och inomhus. Kom ihåg, det är skillnad på att vara pigg hemma och på förskolan.

Riktlinjer från Västerbottens läns landsting om när barnet ska stanna hemma från förskolan:
Feber - Barnet bör vara feberfritt i minst 24 timmar (utan febernedsättande läkemedel) innan det återgår till förskolan.
Trött - Stanna hemma med barnet när det är så trött att det inte orkar med de vanliga aktiviteterna på förskolan, exempelvis när barnet inte kunnat sova på grund av hosta.
Diarré och/eller kräkning - Stanna hemma när barnet har magtarmbesvär. När barnet kan äta normalt och inte har kräkts eller haft vattentunn diarré på minst 48 timmar kan det återgå till förskolan.
Antibiotikabehandling - Om barnet behandlas med antibiotika är det oftast lämpligt att barnet återgår till förskolan när det orkar och antibiotikakuren har pågått i minst två dagar. Det kan bli svårt att som förälder ge en dos kring lunch, men det går bra att ge den dosen på eftermiddagen i samband med att man hämtar barnet på förskolan. Personalen på förskolan har ingen skyldighet att ge barnet läkemedel.

Glöm inte att tvätta händerna ofta
Att tvätta händerna är något av det allra viktigaste du själv kan göra för att förhindra att smittor sprids. Mer information med tips och råd på hur smittspridning kan minskas finns på landstingets hemsida.

 

 

Uppdaterad den 20 februari 2018