Till huvudinnehåll

Så hanterar kommunen dina personuppgifter

Bild med textruta där det står Dina personuppgifter

I dag träder den nya dataskyddsförordningen i kraft. Lycksele kommun har arbetat med anpassning av vår personuppgiftshantering mot den nya förordningen.

Den nya dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, ersätter nuvarande personuppgiftslag som reglerar hur kommunen får hantera personuppgifter. Om du till exempel går i någon av Lyckseles skolor eller bor på något av våra boenden så finns uppgifter om dig registrerad. När du gör en ansökan om bygglov eller ansökan om förskola för ditt barn så hanterar vi även dina personuppgifter. I vårt arbete med att anpassa oss till förordningen har vi bland annat:

  • Inventerat och tagit beslut om att godkänna behandlingar av personuppgifter i samtliga nämnder.
  • Utsett dataskyddsombudd i samtliga nämnder.
  • Upprättat nya biträdesavtal med leverantörer.
  • Gjort informationsinsatser mot till exempel våra anställda.
  • Skapat en ny information på hemsidan om personuppgifter.
  • Skapat rutiner och mallar för exempelvis personuppgiftsincidenter.

På sidan om personuppgifter kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter och om vilka rättigheter du har som registrerad.

Uppdaterad den 25 maj 2018