Till huvudinnehåll

Röjningsarbete Furuviksområdet

Bild på skog

Under hösten kommer det att ske röjningsarbeten vid Furuviksområdet för att släppa in mer ljus och göra området tryggare.

Lycksele kommun kommer under september påbörja röjningsarbeten på kommunens mark på Furuviksområdet. Röjning av sly utförs för att öka ljusinsläppet där växtligheten blivit för tät samt göra områdena tryggare och mer attraktiva.

Vid frågor kontakta Gatu- och parkeneheten genom kommunens kundtjänst 0950-166 00 alternativt mejla till oss.

Uppdaterad den 8 september 2017